Teknisesti, taloudellisesti ja visuaalisesti onnistunut lopputulos

Korjausrakentamisessa asiantuntevalla suunnittelulla on jopa tärkeämpi rooli kuin uudisrakentamisessa, koska eri aikakausien järjestelmien ja rakennusajakohdalle ominaisten piirteiden ja ratkaisujen tunteminen sekä niiden huomioonottaminen suunnittelun aikana vaikuttaa ratkaisevasti onnistuneeseen lopputulokseen.
Käytettävien tekniikoiden ja mm. reittien osaavalla suunnittelulla säästetään kustannuksia sekä urakkahinnassa että vähäisempinä työnaikaisina lisätyökuluina.

Elinkaaripäivitys vai kevyt saneeraus?

Eri sähköjärjestelmien laskennallinen tekninen käyttöikä vaihtelee 20 vuodesta (esimerkiksi valaisimet) noin 40 vuoteen (keskuslaitteet, nousujohdot). Oikean saneeraushetken määritteleminen on monen tekijän summa, mutta usein taloudellisimpaan ja teknisesti parhaaseen lopputulokseen päästään pyrkimällä keskittämään mahdollisimman paljon korjauksia samaan urakkasuoritukseen.

Päädytäänpä kohteessanne laajempaan tai suppeampaan laajuuteen, toimistollamme on runsaasti suunnittelukokemusta kevyistä kylpyhuonesaneerauksista linjasaneerauksiin ja täydellisiin sähköjärjestelmien uudistamisiin ja ajantasaistamisiin.

Lisää turvallisuutta, uutta tekniikkaa ja mukavuutta

Korjausratkaisujen minimitason määrittävät lait ja määräykset, mutta saneerausta suunniteltaessa kannattaa toki aina miettiä miten sähköjärjestelmien turvallisuutta ja käytettävyyttä voisi muuten järkevästi parantaa. Tulisiko vikavirtasuojausta laajentaa? Lisätäänkö pistorasioita, parannetaanko valaistusta, hankitaanko ovipuhelinjärjestelmä? Kannattaisiko huoneistoihin rakentaa valokuitunousut?

Uusien tekniikoiden kuten aurinkopaneelien ja sähköautojen markkinoille tuloon kannattaa myös varautua saneerausta jo suunniteltaessa vaikka ne eivät juuri nyt ajankohtaisilta tuntuisikaan, koska jälkikäteen niiden liittäminen kiinteistön sähköjärjestelmään voi maksaa monikymmenkertaisesti.

Joitakin suunnittelukohteitamme

ASOY Mukkulanrinne, ASOY Mukkulanmäki ja ASOY Mukkulankoti

ASOY Mukkulanrinne, neljä pistetaloa, 108 huoneistoa.
ASOY Mukkulanmäki, kolme pistetaloa, 66 huoneistoa.
ASOY Mukkulankoti, kuusiportainen lamellitalo, 51 huoneistoa.
Kaikissa yhtiöissä sähkönjakelun uusiminen (kaikki keskuslaitteet ja nousujohdot), keittiöiden ja kylpyhuoneiden varustuksen parantaminen, uusien antennijärjestelmien, valokuitu- ja yleiskaapelointinousujen sekä ovipuhelinjärjestelmien suunnittelu
Kansakoulukatu 3-4

Kansakoulukatu 3-4, neljä 3-kerroksista taloa joissa 27 huoneistoa kussakin
Täydellinen sähköjärjestelmien uusimissuunnittelu, uusien antennijärjestelmien, valokuitu- ja yleiskaapelointinousujen, huoneistojen yleiskaapeloinnin sekä ovipuhelinjärjestelmien suunnittelu


ASOY Vapaudentie 20, ASOY Vesijärvenkatu 26, ASOY Citytorni ja ASOY Citylinna

ASOY Vapaudentie 20, kaksi porrasta, 38 asuinhuoneistoa +liiketilat
Sähkönjakelun uusiminen (kaikki keskuslaitteet ja nousujohdot), keittiöiden ja kylpyhuoneiden varustuksen parantaminen, antennijärjestelmät, valokuitu- ja yleiskaapelointinousut, ovipuhelinjärjestelmät

ASOY Vesijärvenkatu 26, kaksi porrasta, 37 asuinhuoneistoa +liiketilat
ASOY Citytorni, Kirkkokatu 17, pistetalo, 38 asuinhuoneistoa +liiketilat
ASOY Citylinna, Vapaudenkatu 18, pistetalo, 30 asuinhuoneistoa +liiketilat
Täydellinen sähköjärjestelmien uusimissuunnittelu, uusien antennijärjestelmien, valokuitu- ja yleiskaapelointinousujen, huoneistojen yleiskaapeloinnin sekä ovipuhelinjärjestelmien suunnittelu


Pihtikatu 1

Pihtikatu 1, 2 kolmeportaista taloa, joissa yhteensä 90 huoneistoa
Täydellinen sähköjärjestelmien uusimissuunnittelu, uusien antennijärjestelmien, valokuitu- ja yleiskaapelointinousujen sekä huoneistojen yleiskaapeloinnin suunnitteluYllämainittujen lisäksi referenssilistassamme on viimeisten 5 vuoden ajalta n. 70 muutakin saneerauskohdetta. Ota yhteyttä jos haluat täydellisen referenssilistan.